Агенција за статистику БиХ од данас почиње спровођење шестог круга ажурирања главног оквира узорка са крајњим циљем да се повећа обим и квалитет статистичких података у земљи, као и њихово даље усклађивање са ЕУ стандардима.

Ажурирање ће се вршити пописивањем домаћинстава у одабраном узорку пописних кругова према дефинисаној методологији, укључујући упитник, коју су припремиле све три статистичке институције у БиХ, саопштено је из Агенције за статистику БиХ.

Упитник садржи основна питања о лицима и статусу објекта према настањености, а ажурирање се ради квартално и предвиђено је у трајању од укупно три године са већ дефинисаном структуром и бројем пописних кругова.

Сврха ове активности је да се добије нови статистички оквир узорка за истраживања базирана на домаћинствима, што ће омогућити сложеније шеме одабира узорака које су карактеристичне за континуирана истраживања.

”Истраживања заснована на узорку једна су од главних активности статистичких институција у БиХ и њихов број се стално повећава. Недостатак одговарајућег оквира узорка директно се одражава на квалитет одабира узорка и квалитет резултата истраживања, те је ажурирани оквир узорка предуслов за квалитетнији рад статистичких институција у земљи”, појаснили су из Агенције.

У саопштењу се наводи да ће ажурирање оквира узорка обезбиједити висок квалитет статистичких података и пружити основу за прикупљање и дисеминацију вриједних, упоредивих, поузданих и тачних података и статистика потребних за планирање краткорочних и дугорочних социјално-економских развојних стратегија и праћење процеса реформе у БиХ, те омогућити убрзање процеса усклађивања са ЕУ стандардима у статистици.

Ажурирање ће проводити обучени анкетари и контролори који ће са собом имати одговарајуће акредитације.

Ради заштите здравља анкетара и испитаника, анкетари ће се придржавати свих препоручених епидемиолошких мјера, првенствено обавезног ношења заштитних маски и препоручене физичке дистанце.

”Због значаја ове активности, Агенција позива становништво на активну сарадњу у реализацији овог важног истраживања и гарантује да ће, у складу са законима о статистици и заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, те да ће се прикупљени подаци користити искључиво у статистичке сврхе”, наглашава се у саопштењу.