Босна и Херцеговина од данас има званични СДГ портал који омогућава прађење напретка земље у спровођењу Циљева одрживог равоја (СДГ) Уједињених нација (УН), саопштено је из Агенције за статистику БиХ.

На порталу за координацију активности развоја, производње и дисеминације индикатора одрживог развоја земље свим корисницима биће на располагању ажурирани подаци о статусу глобалних СДГ индикатора за Босну и Херцеговину.

Тим поводом вршилац дужности директора Агенције за статистику БиХ Весна Ћужић изјавила да је Босна и Херцеговина, као једна од 170 земаља чланица УН, посвећена реализацији глобалних циљева из УН Агенде за одрживи развој до 2030. године.

Она је нагласила да Агенција за статистику БиХ има кључну улогу у развоју, производњи и дисеминацији квалитетних и међународно упоредивих индикатора за мјерење напретка у свакој од дефинисаних области у Босни и Херцеговини.

Ћужићева истиче да је Агенција за статистику БиХ развила портал уз техничку подршку Економске комисије УН за Европу (УНЕЦЕ).

”Процес приступања ЕУ и спровођење Агенде за одрживи развој до 2030. комплементарни су процеси који се узајамно јачају, па ће овај пројекат, такође, доприносити и развоју и унапређењу званичне статистике БиХ”, каже Ћужићева.

На Самиту УН о одрживом развоју 25. септембра 2015. године државе чланице усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године, који садржи 17 Циљева одрживог развоја.

Овај програм је усвојен с циљем искорјењивања сиромаштва, борбе против неравноправности, неправде и рјешавање питања климатских промјена до 2030. године.