Виртуална библиотека Босне и Херцеговине постала је богатија за још једну важну чланицу. Ријеч је о Библиотеци Академије ликовних умјетности, чланици Сарајевског универзитета, темељној бх. високошколској установи у овој области, основаној 1972. године.

Свечани чин приступања ове библиотеке у COBISS.BH (www.cobiss.bа) одржан је у просторијама Академије, а потписници су били проф. др. Дубравка Поздерац – Лејлић, деканеса Академије, и др. Исмет Овчина, директор Националне и универзитетске библиотеке БиХ, саопћено је из НУББиХ.

Академија ликовних умјетности Сарајево има шест одсјека (наставнички, кипарство, сликарство, графика, графички дизајн и продукт дизајн) те је и сам обим литературе која се нуди у библиотеци прилагођен наставним потребама ове институције. Тренутно библиотека АЛУ има око 9.100 библиотечких јединица, а предметна покривеност библиотеке са библиотечким јединицама је примијењена и ликовна умјетност.

Највише су заступљена монографска издања еминентних домаћих и страних стваралаца у области ликовне и примијењене умјетности. Такођер, библиотека посједује велики број каталога са познатих изложби и друге сличне грађе.

Потписивању Уговора о пуноправном чланству библиотеке АЛУ у библиотечко- информационом систему ЦОБИСС.БХ присуствовале су и руководилац Виртуалне библиотеке Босне и Херцеговине Невенка Хајдаровић и Мемнуна Ништовић, библиотекарка Академије, саопћено је.