Након што су завршени радови на поддионици Зеница-југ – Зеница-сјевер аутоцесте А-1 кроз Зеницу, Босна и Херцеговина је добила нових 11 километара аутопута. Новинарске екипе прве су имале прилику провозати се зеничком заобилазницом, која ће, према најавама из “Аутоцеста Федерације БиХ”, за саобраћај бити отворена до краја наредне седмице.

Радови на изградњи 11 километара дуге трасе аутопута А-1 кроз Зеницу, тзв. Зеничке заобилазнице, у потпуности су окончани. Због захтјевног терена, изградња Зеничке заобилазнице представља један од највећих изазова за инвеститора, као и за извођаче радова који су на поједним дијеловима били приморани да раде потпуно нова идејна рјешења.

РЕУФ КАДРИЋ, ЈП “Аутоцесте ФБиХ”

“На самој дионици се налази око 50 објеката тако је веома мали дио трасе пао на отворену трасу, што је прозуроковано сложенијом геолошком грађом него што смо имали у главном пројекту, тако да су морали да се раде додатни истражни радови и на основу тога да се ураде додатна рјешења стабилна за кориштење”.

Због свега наведеног, трошкови изградње су се повећали за око 30 милиона на укупних 225 милиона еура, што је највећим дијелом финансирано средствима међународних кредитора.

Пуштањем у функцију ове дионице, на којој се налазе четири тунела и највиши вијадукт на цијелој траси будуће аутоцесте, бит ће знатно растерећен саобраћај са дијела магистралне цесте М17 кроз Зеницу.

У наредне двије године очекује се завршетак нових километара од Зенице према сјеверу земље.

НАРЦИСА ЛИВЊАК БОРИЋ, ЈП “Аутоцесте ФБиХ”

“Задњи смо потписали уговор Поприкуше-Немила, у изградњи је Врандук-Понирак, тунел Зеница и, наравно, остатак ове дионице Доња Грачаница – тунел Зеница”.

Када је у питању пуштање цјелокупног саобраћаја преко ове дионице, он се очекује у наредних седам до десет дана.

Како су нам казали у “Аутоцестама ФБиХ”, док се не објаве неопходне уредбе у Службеним новинама ФБиХ неће моћи бити кориштена ова поддионица Коридора В5-Ц, односно Зеничка заобилазница.