Босна и Херцеговина је предала Црној Гори предсједавање БАМИН мрежом (Балканска међуагенцијска мрежа за управљање одузетом имовином).

Директор Федералне агенције за управљање одузетом имовином Винко Јакић најавио је даље активно учешће у активностима ове мреже.

У организацији ОЕБС Секретаријата, у Тирани је одржан састанак Управног одбора БАМИН мреже, којем су осим представника Федералне агенције за управљање одузетом имовином и Агенције за управљање одузетом имовином РС, присуствовали представници Државне агенције за имовину Црне Горе и Агенције за одузету имовину Албаније, као и директор Секретаријата БАМИН мреже Андреа Ди Анђело и Џил Томас.

На састанку је разговарано о досадашњим резултатима рада ове мреже, могућем проширењу чланства, те будућим активностима у вези са унапређењем механизама за управљање незаконито стеченом имовинском користи у региону.

Представнице Организације за европску безбједност и сарадњу, замјеница шефа Одјела за стратешка питања полиције Денис Мацолани и службеница програма за економску сарадњу и управљање Ирис Пилика, истакле су да ће ОЕБС дати пуну подршку раду БАМИН мреже у наредном периоду, с циљем побољшања и унапређења међународне и међуинституционалне сарадње свих тијела у региону који управљају с имовином која је одузета од организованог и других облика криминала.