У периоду јануар – фебруар 2021. године туристи су у Босни и Херцеговини остварили 102.165 посјета, што је мање за 32 посто у односу на исти период прошле године.

Према подацима државне Агенције за статистику, туристи су остварили 242.554 ноћења, што је мање за 31,9 посто у односу на исти период 2020. године.

Број ноћења домаћих туриста већи је за 22,2 посто, док је број ноћења страних туриста мањи за 58,7 посто у односу на исти период 2020. године.

У укупно оствареном броју ноћења учешће домаћих туриста је 59,3 посто, док је учешће страних туриста 40,7 посто.

У структури ноћења страних туриста највише ноћења остварили су туристи из Србије (34,8 посто), Хрватске (22,4), Црне Горе (6,8), Уједињених Арапских Емирата (5,8), Словеније (5,6), Турске (3,1), Њемачке (2,6) и Аустрије (2,0), што је укупно 83,1 посто. Туристи из осталих земаља остварили су 16,9 посто ноћења. Што се тиче дужине боравка страних туриста у земљи, на првом мјесту је Финска са просјечним задржавањем од 9,5 ноћи, Португал са 8,1 ноћи, Иран са 7,0 ноћи, Канада са 5,6 ноћи, Мађарска са 4,3 и Грчка са 4,2 ноћи.

Према врсти смјештајног објекта највећи број ноћења остварен је у оквиру дјелатности Хотели и сличан смјештај са учешћем од 95,9 посто.