Влада Брчко дистрикта усвојила је Нацрт одлуке о усвајању критеријума и процедури за додјелу грант средстава за суфинансирање пројеката Европске уније и других донатора у 2020. години.

Шеф Одјељења за европске интеграције и међународну сарадњу у брчанској Влади Мирослав Гељић рекао је да је ове године издвојено 35.000 КМ и да су средства обезбијеђена у буџету Брчко дистрикта за 2020. годину.

“Највиши номинални износ грант средстава за суфинансирање пројекта који се може додијелити је 15.000 КМ и не може бити раније финансиран из буџета Брчко дистрикта. Право учешћа у расподјели средстава имају подносиоци захтјева који су регистровани и имају сједиште у дистрикту под условом да су већ обезбиједили дио средстава од ЕУ и других донатора”, појаснио је Гељић.

Он је додао да, уколико подносиоци нису оправдали потрошњу свих додијељених средстава из буџета дистрикта у посљедње три године, неће моћи да добију средства.

Јавни позив биће отворен 15 дана од дана расписивања.

Гељић је напоменуо да је сврха додјеле грант средстава за суфинансирање пројеката да се допринесе унапређењу појединих области у Брчко дистрикту, као што су процес европских интеграција и међународне сарадње, економски, друштвени и развој цивилног друштва, борба против корупције, јачање капацитета институција дистрикта, те одговора на катастрофе и ванредне ситуације.