Влада Брчко дистрикта БиХ на сједници одржаној данас усвојила је Приједлог одлуке о задужењу Дистрикта према Међународном монетарном фонду (ММФ) по основи удјела Брчко дистрикта БиХ у расподјели средстава Инструмента за брзо финанцирање (РФИ) од Међународног монетарног фонда.

Влада је усвојила и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава с позиције Дотације непрофитним и другим организацијама за 2020. годину у Одјелу за стручне и административне послове – Пододјел за потпору мјесним заједницама, удругама грађана и невладиним организацијама – први дио и Приједлог одлуке о именовању члана Радне скупине за израду стратегије у области миграција и азила и акцијског плана за раздобље 2021.-2025. године.

Усвојен је и Приједлог закључка о давању сугласности на Приједлог одлуке о врсти и висини накнаде за рад Повјеренства за одређивање земљишта које припада стамбеним зградама, приопћено је из Владе Брчко дистрикта БиХ.

Влада је на сједници усвојила и Приједлог одлуке о одобравању Програма утрошка средстава текућих дотација у 2020. години у Одјелу за расељене особе, избјеглице и стамбена питања – И. дио, Приједлог одлуке о располагању имовином Брчко дистрикта БиХ путем специјалне погодбе и Приједлог закључка о давању сугласности на Нацрт средњорочне макроекономске пројекције и фискалне политике Брчко дистрикта БиХ 2021. – 2023. године, наводи се у саопћењу Владе ДБ.