БХРТ – Јавни радиотелевизијски сервис Босне и Херцеговине

БХРТ – Радиотелевизија Босне и Херцеговине је независни јавни емитер на нивоу државе Босне и Херцеговине, који производи и емитира домаћи и међународни радијски и телевизијски програм, као и мултимедију за јавност у демократској, мултинационалној, мултикултуралној и плуралистичкој држави Босни и Херцеговини.

БХРТ је јавни сервис Босне и Херцеговине и активни члан ЕБУ-а (Европске радиодифузне уније) из Босне и Херцеговине.

БХРТ емитира своје програме у оквиру телевизијског канала (БХТ1) и јавног радио сервиса

(БХ радио 1). Програмске садржаје емитира и на службеној wеб страници www.bhrt.ba

БХРТ као јавни сервис БиХ, емитира своје програме 24х дневно и земаљским сигналом покрива више од 90% територије Босне и Херцеговине.

Уз два ентитетска јавна емитера, који дјелују на властитим каналима и фреквенцијама (Радиотелевизија Федерације Босне и Херцеговине и Радиотелевизија Републике Српске), БХРТ чини Јавни РТВ систем у Босни и Херцеговини.


БХРТ – мисија и програмска начела

Уважавајући чињеницу да грађани плаћају претплату, из које се финансира функционирање јавног РТВ сервиса у Босни и Херцеговини, за свој рад и укупно медијско дјеловање јавни сервис БиХ одговара јавности.

Задатак јавног сервиса БиХ јесте информирати грађане, али и омогућавати јавне дебате у којима се профилирају циљеви и интереси демократске јавности. БХРТ својим програмима извршава и обавезу промоције хисторијске и садашње националне, културолошке и религијске, привредне, регионалне и друге позитивно вредноване особености Босне и Херцеговине.

Начела јавног емитера заснована су на опћим професионалним стандардима, прописима и правилима Регулаторне агенције за комуникације (РАК), те на Закону о основама Јавног радиотелевизијског система у БиХ и Закону о јавном РТВ сервису БиХ.

БХРТ у својим програмима тежи осигурати разноврсне и избалансиране радијске и телевизијске програме, што важи и за садржаје који се пласирају путем интернета, телетекста и других савремених комуникацијских модела. У обављању своје медијске мисије, БХРТ континуирано ради да у својим програмима задовољи високе етичке стандарде и стандарде квалитета медијских жанрова у којима се исказују.

БХРТ програми уважавају достојанство особа и група, као и посебности по којима се међусобно разликују.

Програми јавног сервиса БиХ промовирају људска права и демократске слободе, друштвену правду, толеранцију и разумијевање међу припадницима заједнице.

У програмима БХРТ-а заступљени су информативни, образовни, документарни, културни, религијски, забавни, спортски, дјечији садржаји и специјални пројекти.

Циљ Јавног сервиса БиХ самостално или њихове заједничке продукцијске структуре је бити креативни штаб свих облика продукције највишег квалитета, те потицати развој домаћег стваралаштва и домаће продукције.


Хисторијат

Хисторијат електронских медија у Босни и Херцеговини започео је 10. априла 1945. када је Радио Сарајево емитирао своју прву емисију. Прва телевизијска емисија из студија ТВ Сарајево емитирана је 1961. године. У том периоду, РТВ Сарајево је била равноправна чланица Југословенске радиотелевизије (ЈРТ).

У октобру 1991. године, РТВ Сарајево је трансформирана у РТВ БиХ, као јавно предузеће. Након распада Југославије, РТВ БиХ излази из ЈРТ-а, а од 1. јануара 1993. постаје активна чланица ЕБУ-а.

У октобру 2000. године, другом одлуком високог представника у БиХ, створени су законски оквири за успоставу Система јавног емитирања у БиХ и успоставу Јавног сервиса БиХ.

Старт БХ радија1 на самосталној фреквенцији 7. маја 2001. године, старт Дневника БХТ1 годину дана послије.

На самосталној фреквенцији, БХТ1 са цјелодневним програмом емитира се од љета 2004. године.


Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina

BHRT (Radio-televizija Bosne i Hercegovine / Радио-телевизија Босне и Херцеговине / Radiotelevision of Bosnia and Herzegovina) is a state-level public broadcaster and active member of the EBU – European Broadcasting Union from Bosnia and Herzegovina.

The history of electronic media in BiH goes back to April 10, 1945 when Radio Sarajevo aired its first program to the liberated country. The first TV show was broadcast in 1961 from the studio of TV Sarajevo. In that period RTSA was a full member of the JRT (Yugoslav Radio Television) system in the SFRJ. In October 1991 RTV Sarajevo was restructured into RTV BiH, as a public enterprise. Following the breakup of Yugoslavia, RTV BiH seizes to be member of the JRT system and on January 1, 1993 it was admitted as an independent active member of the EBU.

Currently BHRT operates a public television channel (BHT 1) and a public radio service (BH Radio 1). It also has an online presence on the official website www.bhrt.ba. Together with the two regional broadcasting members, the Radio-Television of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Radio-Television of Republic of Srpska which operate on own channels and frequencies, BHRT forms the public broadcasting system of Bosnia and Herzegovina. As a public TV channel BHT 1 broadcasts 24 hours daily across the country (covering more than 97% of the territory of Bosnia and Herzegovina) by terrestrial signal.


КОНТАКТ

Генерални директор
Белмин Карамехмедовић
belmin.karamehmedovic@bhrt.ba
+387 33 408 031


БХТ1
Марио Вранкић
директор БХТ1
mario.vrankic@bhrt.ba
tel. +387 33 408 157


БХ радио 1
Пејка Медић
директорица БХ радија 1
pejka.medic@bhrt.ba
Tel: +387 33 408 012
Fax: +387 33 460 626


Помоћник генералног директора БХРТ за развој
Џенита Јусуфбеговић
dzenita.jusufbegovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 055


Сенада Ћумуровић
senada.cumurovic@bhrt.ba
033-408-039


Помоћник генералног директора БХРТ за финансије
Озренка Костић
ozrenka.kostic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 186


Уредница Музичко-забавног програма БХТ1
Маја Миралем
maja.cengic@bhrt.ba
tel. +38733408160


Правни послови и људски ресурси БХРТ
Весна Марковић-Чебо
помоћник генералног директора
vesna.m.cebo@bhrt.ba
tel: +387 33 408 196


Маркетинг БХРТ
Огњеновић Огњенка
olja.ognjenovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 058


БХРТ Мултимедија
Едис Дељковић
edis.deljkovic@bhrt.ba
multimedija@bhrt.ba
tel: + 387 33 455 115


Одјел међународни послови
Лејла А. Бабовић
руководилац
lejla.babovic@bhrt.ba
tel: +387 33 408 051
fax: + 387 33 408 050


Управљање имовином и инвестиције
Хето Елвир
директор
elvir.heto@bhrt.ba
tel: +387 33 408 067


Пријенос и емитовање програма (ПЕП)
Менсур Петровић
директор
mensur.petrovic@bhrt.ba
tel: +387 33 464 075
fax: +387 33 408 048


Музичка продукција
Јасмин Феровић
руководилац
jasmin.ferovic@bhrt.ba
tel. +387 33 408 025


Односи с јавношћу БХРТ-а
odnosi_s_javnoscu@bhrt.ba
mob. +387 61 148 050
tel. +387 33 408 037


ТВ такса РТВБиХ
+387 33 464 069


Служба техничке подршке
terminal@bhrt.ba
+387 33 464 064

Општа правила о раду и понашању упосленика Радиотелевизије Босне и Херцеговине


Упутство за онлине комуницирање са публиком путем службених БХРТ налога


Финансијски извјештаји са мишљењем независног ревизора за 2019. годину


Закони, управни акти, управна и руководна тијела:

Програмски планови за 2018. годину
босански / хрватски / српски


Програмски планови за 2017. годину
босански / хрватски / српски


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2017. годину
босански / хрватски српскли


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2016. годину
босански хрватски / српски


Извјештај о раду и пословању Радиотелевизије Босне и Херцеговине за 2014. годину

босански / хрватски српски


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА БХРТ-А ЗА 2013. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2012. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2011. ГОДИНУ


ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ БХРТ-а ЗА 2010. ГОДИНУ


Уређивачка начела/принципи Јавног радиотелевизијског система/сустава у Босни и Херцеговини
босански / хрватски / српски


Закон о Јавном РТВ сервису БиХ


Измјене и допуне Статута Радиотелевизије Босне и Херцеговине


Статут БХРТ


Састав Управног одбора БХРТ-а


Пословодни одбор


Чланови програмског вијећа