Венецијанска комисија је усвојила Мишљење о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о Високом судског и тужилачком вијећу (ВСТВ) у којем Европска комисија за демократију путем закона (Венецијанска комисија) поздравља напоре Босне и Херцеговине да одговори на критике на рачун Закона о ВСТВ-у и стварне резултате ВСТВ-а доношењем циљаних амандмана на закон који покрива четири питања, а то су сукоб интереса и транспарентност, дисциплински поступци за судије и тужитеље, судска ревизија одлука ВСТВ-а и уклањање чланова ВСТВ-а.

Венецијанска комисија жали због тога што Нацрт закона пропушта да се бави многим питањима која су више пута покренута у претходним мишљењима Венецијанске комисије и даје неколико препорука властима у вези с новим одредбама. Примјетно је да су многи од њих превише нејасно написани и позива власти да их прецизирају.

Такође, Венецијанска комисија позива на ревизију листе дисциплинских прекршаја за судије и тужитеље, у свјетлу препорука датих у мишљењу из 2014. године, и препоручује да се новој одредби, која наводи конкретне дисциплинске пријеступе чланова ВСТВ-а, дода додатак Нацрту закона.

Даље инсистира на томе да све битне одлуке које је донио ВСТВ буду образложене и подложне судској провјери у складу са Законом о управним споровима Босне и Херцеговине.

Према Мишљењу, успостављање система контроле изјаве имовине и интереса (Јединица за интегритет) је добродошло, али у сам Нацрт закона треба увести прецизнија правила за његову функционалну независност, састав и рад као и за улогу стручњака ангажованих на мониторингу.

Венецијанска комисија препознаје да амандмани ни на који начин не спречавају усвајање свеобухватног правног акта о ВСТВ-у који би био у потпуности усклађен с међународним стандардима и снажно потиче државне власти да узму у обзир препоруке формулисане у претходним мишљењима усвојеним у 2012. и 2014., као и извјештаји Европске уније о том питању.