Босна и Херцеговина подузима мјере у законодавству и пракси за заштиту права националних мањина у држави и промовише употребу мањинских језика у складу с Оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина и Европском повељом за регионалне или мањинске језике, наводи се у саопћењу Вијећа Европе.

На иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Европска унија и Вијеће Европе подржали су власти у успостављању механизма за побољшање примјене стандарда дефинисаних у ове двије конвенције и провођењу препорука Вијећа Европе, кроз заједнички пројекат ЕУ/ВЕ “Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини.”

Помоћница министра за људска права и избјеглице у Босни и Херцеговни Салиха Ђудерија, је навела да активности које се проводе у сарадњи са Вијећем Европе и развијени алати представљају практичан и опипљив допринос којим се побољшава испуњење међународних обавеза Босне и Херцеговине у области људских права.

”Посебно је важно споменути успостављање методологије која подстиче укључивање различитих институција у процесу мониторинга евиденције поштивања људских права. Такав приступ такођер осигурава боље разумијевање стандарда које препоручује и за које се залаже Вијеће Европе, што резултира бољим уживањем права појединаца/ки, посебно припадника/ца мањинских заједница. На крају, ово такођер помаже земљи да напредује у процесу интеграције у ЕУ, показујући повећано разумијевање и поштивање основних права”, казала је Ђудерија.

Новоосновани механизам омогућава развој критерија и показатеља о правима националних мањина. Они ће послужити као основа за прикупљање и обраду релевантних квалитативних и квантитативних података.

Ово није неопходно само за праћење и побољшање примјене препорука које се односе на Оквирну конвенцију и Језичку повељу, већ ће такођер помоћи да се боље идентификују облици недостатака с којима се суочавају националне мањине у Босни и Херцеговини.

У вези с једнакошћу и анти-дискриминацијом, подаци ће помоћи у развијању иницијатива различитих тијела/институција за борбу против дискриминације засноване на етничкој припадности и језику.

Ово је важан елемент за праћење учинка државе у једнаком третирању свих грађана/ки и смањењу социјалне искључености. Пројекат „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини“ је дио заједничког програма Европске уније и Вијећа Европе „Хоризонтал Фасилити за Западни Балкан и Турску 2019-2022“ који имплементира Вијеће Европе.

Овај пројекат се надовезује на Хоризонтал Фацилиты и пројекат који је за циљ имао јачање заштите и промоцију националних мањина у Босни и Херцеговини, уз увођење двије додатне тематске компоненте – спречавање и борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације и / или родног идентитета и борбу против говора мржње, саопћено је из Вијећа Европе.