Нацрт буџета институција и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2021. годину наћи ће се данас на дневном реду сједнице Вијећа министара БиХ, а тај финансијски документ припремило је Министарство финансија и трезора БиХ.

Будући да буџет није усвојен до краја прошле године, финансирање државних институција, као и испуњавање међународних финансијских обавеза имплементира се према тромјесечној Одлуци о привременом финансирању.

Према усвојеном Глобалном фискалном оквиру буџет за ову годину је повећан и износит ће 1,27 милијарди КМ.

Уколико министри данас усвоје тај документ он ће бити упућен Предсједништву БиХ које је уставни предлагач буџета те би га они у форми приједлога требали упутити у парламентарну процедуру гдје ће се о њему изјашњавати посланици и делегати оба дома Парламентарне скупштине БиХ.

Пред министрима ће се наћи и допуне Закона о парничном поступку пред Судом БиХ, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама као и поново Приједлог одлуке о формирању Надзорног тијела за праћење проведбе Ревидиране државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.

У септембру прошле године након двије године неусвајања и ургирања Министарства правде БиХ, усвојена је Ревидирана стратегија уз Анекс Б којим су прецизиране ствари које се односе на предмете против особа с А-листе Правила пута, регионалну сарадњу, начине рада и састав Надзорног тијела.

Министри би се требали изјаснити и о Приједлогу одлуке о усвајању Стратегије за борбу против корупције од 2020. до 2024. године и Акционом плану за њену имплементацију као и о мишљењу на Приједлог закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Одлука о ангажирању ресурса Оружаних снага БиХ на пружању помоћи цивилним органима у привременом ангажирању инжењеријских јединица на подручју града Бихаћа такођер ће се наћи пред државним министрима на приједлог Предсједништва Босне и Херцеговине.

Поново је на дневном реду захтјев посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ за иницирање гласања о реконструкцији Вијећа министара.