Вијеће министара Босне и Херцеговине требало би данас да размотри информацију Министарства сигурности у области миграција у БиХ за јули ове године.

На предложеном дневном реду су и извјештаји овог министарства о реализацији Акционог плана за отклањање идентификованих недостатака у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма, те Акционог плана за провођење Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма за 2019. годину.

Предвиђено је и разматрање информације Министарства финансија и трезора о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 30. јула, као и Годишњег ревизорског извјештаја о главним налазима и препорукама за 2019. годину и Извјештаја о обављеној финансијској ревизији извршења Буџета институција БиХ за 2019. годину.

Вијеће министара БиХ требало би да размотри и финални извјештај о реализацији Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије, који је сачинила Дирекција за европске интеграције БиХ.

Почетак сједнице, која ће бити одржана у згради институција БиХ, заказан је за 11.00 сати.