Влада Брчко дистрикта БиХ донијела је Одлуку о усвајању Годишњег плана господарења шумама у власништву Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину.

Усвојена је и Одлука о издвајању новчаних средстава по приговорима пристиглима на темељу објављене листе корисника – други дио Програма мјера за санацију штета у господарским субјектима Брчко дистрикта БиХ насталих ограничењем рада због пандемије изазване коронавирусом. Саставни дио ове Одлуке чини листа корисника по приговорима пристиглима на темељу објављене листе корисника у укупном износу од 44.749,16 марака.

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је Одлуку о измјенама и допуни Одлуке о усвајању Програма субвенционирања дијела камата за куповину прве некретнине за рјешавање стамбеног проблема на територију Брчко дистрикта БиХ. Измјенама је продуљен рок за реализацију Програма до 31. листопада 2020. године.

Након расправе о овој точки дневнога реда усвојен је закључак којим се налаже предстојнику Одјела за господарски развитак, шпорт и културу да планира средства у ребалансу Прорачуна Брчко дистрикта БиХ за 2020. годину за даљњи наставак Програма након окончања актуалног, који је у тијеку.

Такођер, усвојен је и документ “Оквир политике за развитак управљања људским потенцијалима у тијелима јавне управе Брчко дистрикта БиХ”.

Чланови Владе дали су сугласност на именовање представника Брчко дистрикта БиХ за члана Заједничког одбора за праћење проведбе Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе државе Катар о регулирању запошљавања држављана БиХ у држави Катар, приопћено је из Владе Брчко дистрикта БиХ.