Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине дала је сугласност за потписивање Споразума о међусобним правима и обвезама у вези с набавом цјепива путем механизма за глобални приступ цјепиву за спрјечавање ковида-19 (КОВАКС).

Овом одлуком задужује се предстојник Одјељења за здравство и остале услуге да уиме Брчко дистрикта Босне и Херцеговине приступи потписивању предметног споразума кад се за то стекну увјети.

Одлуци је претходио акт Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине који је упутило ентитетским министарствима здравства и Одјелу за здравство и остале услуге Брчко дистрикта БиХ, којим се тражи мишљење на Нацрт споразума о сурадњи у свези с набавом цјепива за ковид-19 путем ГАВИ-ја, Глобалне алијансе за цјепива, који руководи Механизмом за глобални приступ цјепиву за КОВИД-19 (КОВаКС).

Споразумом је одређено да ће свака разина власти судјеловати у набавци цјепива по формули од 20 посто од укупног броја становништва помножен с бројем два, тако да Дистрикт судјелује у набавци за 16.000 становника пута двије дозе, што укупно износи 32.000 доза цјепива, приопћено је из Владе Брчко дистрикта БиХ.