Министарство финансија Зеничко-добојског кантона (ЗДК) уплатило је пољопривредним произвођачима средства подстицаја у износу од 444.195 КМ.

Од укупног износа, узгајивачима бројлера уплаћено је 414.859,00 КМ, а за проведене мјере ветеринарско здравственог прегледа перади при клању (издавање свједоџби о здраственом стању перади) уплаћено је 29.336 КМ.

Средства су уплаћена у складу с Програмом утрошка средстава за потицаје у пољопривреди и Програма утрошка средстава од прикупљених ветеринарских накнада за мјере здравствене заштите животиња и ветеринарског јавног здравства Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду ЗДК-а за 2020. годину.