Влада Кантона Сарајево дала је сагласност за имплементацију пилот пројекта “Субвенционирање замјене пећи на угаљ и остала чврста горива у домаћинствима у Кантону Сарајево са цертифицираним пећима и топлотним пумпама.

Кантонални министар просторног уређења, грађења и заштите околиша Фарук Капиџић овлаштен је да тим поводом потпише споразум са УНДП-ом, као имплементатором пројекта.

“Циљ пројекта је смањење загађености зрака у Кантону Сарајево, посебно у приградским насељима гдје су доминантни извори загађивања кућна ложишта на чврста горива, кроз субвенционирање замјене пећи и малих котлова на чврста горива, приоритетно оних који користе угаљ за гријање кућа, а који су, у огромној већини, неефикасни и имају високе емисије загађујућих материја у зрак, поготово сумпор диоксида и чврстих честица. Субвенционират ће се набавка и уградња цертифицираних пећи и котлова на чврста горива, односно огрјевно дрво и пелет, као и набавка топлотних пумпи. У зависности од услова на конкретним објектима одредит ће се тип топлотне пумпе, чиме ће се смањивати загађење зрака, али и потрошња енергената и трошкова гријања за грађане“, појаснио је министар Капиџић.

Према његовим ријечима, замјеном постојећих пећи са цертифицираним пећима на чврсто гориво постижу се смањења од око 70 посто емисије прашине, те се доприноси енергетској ефикасности производње топлинске енергије и смањењу утрошка горива и до 30 посто. Замјеном пећи и котлова на угаљ се постиже готово 100 постотно смањење емисије сумпор диоксида.

Како је наведено, наредни корак је дефинисање критерија и поступка избора корисника, пројектаната и испоручилаца цертифицираних пећи и топлотних пумпи у овом пилот пројекту за чију реализацију је обезбијеђено 550.000 КМ.