Влада Кантона Сарајево је усвојила Уредбу о допуни уредбе о субвенционисању боравка дјеце у предшколским установама на подручју Кантона Сарајево, те омогућила бесплатан боравак за дјецу чији је један од родитеља умро од посљедица болести Ковид-19.

Министар за рад, социјалну политику, расељена лица и избјеглице КС Ивана Првуловић је, током образлагања ове тачке дневног реда, навела да је разлог за доношење предложене уредбе садржан у опредјељењу Владе КС за ублажавање социјално-економских посљедица пандемије коронавируса, и то посебно оних које погађају најосјетљивије категорије нашег друштва – породице и дјецу.

“Допуном Уредбе прописује се да право на субвенционирање боравка дјеце у предшколским установама у износу од 100% цијене боравка остварују и дјеца чији је један од родитеља умро од посљедица болести Ковид – 19”, прецизирала је Првуловић.