Министарство привреде Кантона Сарајево је, у циљу унапређења свих аспеката у систему додјеле подстицајних буџетских средстава за развој мале привреде, донијело нови Правилник о поступцима у провођењу Програма развоја мале привреде.

Правилник је ступио на снагу 20. маја ове године, објавом у “Службеним новинама Кантона Сарајево”.

“Правилником се детаљније уређују поступци у провођењу Програма развоја мале привреде којима се, ради остваривања циљева развоја мале привреде, примјене подстицајних мјера и активности њиховог провођења, утврђују начини који осигуравају једнакоправност свих потенцијалних корисника подстицајних средстава”, рекао је министар привреде КС Аднан Делић.

По његовим ријечима, поступци које уређује овај правилник обухватају методологију рада којом се обезбјеђује јавност рада и идентифицирају учесници у провођењу Програма, те њихов избор. Нјиме су дефинисани и критерији за избор корисника подстицајних средстава и пројеката којима се јача конкурентска способност субјеката мале привреде, поступци у раду Комисије за избор корисника подстицајних средстава, као и Комисије за избор банке или банака за пласман подстицајних кредитних средстава.

“Овај правилник, такођер, предвиђа и правну заштиту за странке које сматрају да су активностима у провођењу Програма повријеђена њихова права или су на неки други начин оштећени, дефинише и уређује односе уговором између уговорних страна, као и надзор над провођењем наведеног Програма, те начин извјештавања о његовом провођењу”, рекао је Делић.

С обзиром да је нови Правилник ступио на снагу, створени су услови за финалне процесе који се односе на припрему годишњег плана провођења Програма развоја мале привреде за 2021. годину, као и за његово усвајање од стране Владе Кантона Сарајево.

Министар Делић је нагласио и да ће, након усвајања наведеног годишњег плана, Министарство привреде приступити објављивању јавних позива за провођење поступака додјеле подстицајних средстава за развој мале привреде и то по појединачним програмима, међу којима су и подстицајна грант средства и подстицајна кредитна средства, односно, средства уз субвенционирану каматну стопу.