Влада Кантона Сарајево (КС) је, на основу пројекта Министарства просторног уређења, грађења и заштите околиша КС и Завода за јавно здравство КС, обезбиједила средства за набавку опреме која је почетком септембра инсталирана у аутоматску станицу на Илиџи. Опрема је намијењена за праћење полутаната, чија мјерења до сада нису вршена.

Стационарна аутоматска станица, која се налази на крову зграде Завода за јавно здравство КС на Илиџи, добила је додатну опрему – анализаторе за праћење концентрације угљен моноксида, оксида азота и водик-сулфида, који највећим дијелом долази из геотермалних извора на Илиџи.

У ову станицу је инсталиран и анализатор који мјери концентрације амонијака, мирисе – СО2, Х2С, меркаптане, те врши прорачун индекса тих мириса. Осим поменутих параметара, иста мјери концентрацију сумпор-диоксида, фракције ПМ честица – ПМ1, ПМ2,5, ПМ4 и ПМ10 те укупне честице.

Планирано је да се дио анализатора, након извјесног времена, пренесе у мобилну станицу, која се тренутно такође налази на локалитету Илиџа.

Након потпуног комплетирања садржаја мобилна станица ће бити измјештена на локације урбаног дијела Регионалног центра за управљање отпадом “Смиљевићи” и у близини пречистача отпадних вода “Бутила”, који представљају потенцијално значајне јавно-здравствене проблеме за становнике Кантона Сарајево.

У току је и израда нове wеб странице квалитетзрака.ба, гдје је планирано увезивање постојећих и нових анализатора. Због проблема са процесима јавних набавки, наведена страница ће се привремено повезати са страницом Федералног хидрометеоролошког завода, а све с циљем несметаног информисања грађана о концентрацијама праћених полутаната,саопштено је из Пресс службе Кантона Сарајево.