Влада Кантона Сарајево (КС) донијела је закључак у вези са заснивањем радног односа 13 љекара специјалиста анестезије и реанимације у Опћој болници “Прим. др. Абдулах Накаш”, а који су недавно дали отказ у ЈУ Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС).

“Наложено је Заводу здравственог осигурања КС да се, по сагласности Министарства здравства КС од 12.05.2021. године за прелазак кадра, односно заснивање радног односа без проведеног поступка јавног оглашавања, умање средства ЈУ Клинички центар на позицији Финансијског плана ЗЗО-а за износ бруто плаћа и накнада 13 љекара специјалиста анестезије и реанимације, те увећају накнаде за пружање здравствене заштите на позицијама здравствених установа у којима ће се извршити заснивање радног односа наведених радника, а према параметрима обрачуна накнада за здравствене установе, саопштено је из Службе за протокол и пресс КС.

“Прелазак, односно заснивање радног односа споменутог здравственог кадра без проведеног поступка јавног оглашавања омогућен је Уредбом о поступку пријема у радни однос у заводима, агенцијама, дирекцијама и управним организацијама, правним лицима с јавним овлаштењима на територији кантона, града или опћине, те у привредним друштвима у којима кантон, град или опћина учествује са више од 50 посто укупног капитала Владе КС”, наведено је у закључку Владе.

Овај поступак Владе образложен је потребом да се сачува висококвалификовани и неопходни кадар у здравственом систему Кантона Сарајево, а посебно у увјетима пандемије.