Влада Републике Српске донијела је уредбу о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, којом се трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима прописује максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литри деривата.

Трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима, прописује се максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 KМ по литри деривата.

Инспекцијски надзор над примјеном Уредбе вршиће Републичка управа за инспекцијске послове посредством републичког тржишног инспектора и тржишног инспектора у јединицама локалне самоуправе, у складу са овлашћењима прописаних Законом о регулисању цијена и прописом којим се уређује инспекцијски надзор.