Влада Републике Српске данас ће на сједници у Бањалуци разматрати, између осталог, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку, те План запошљавања у “Жељезницама Републике Српске” у 2019. години.

Биће разматран и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској по хитном поступку, те Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурисању.

Предвиђено је и разматрање информације о реализацији активности из Акционог плана за отклањање идентификованих недостатака у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Влада би требало да разматра и информацију о реализованом плану уписа у средње школе у 2019/20. школској години, те Приједлог ребаланса буџета Јавног фонда за дјечију заштиту РС за 2019. годину.

На дневном реду су и приједлози рјешења о именовању чланова Савјета за дјецу Републике Српске, о именовању Комисије за избор замјеника правобраниоца РС у сједишту замјеника Бањалука и сједишту замјеника Фоча, као и Приједлог рјешења о именовању интерресорне радне групе за имплементацију Закона о безбједности критичних инфраструктура у РС.