Влада Републике Српске је на данашњој сједници донијела Уредбу о покретању поступка реализације пројеката јавно‐приватног партнерства у РС.

Овом уредбом се уређује покретање поступка реализације пројеката јавно‐приватног партнерства и припрема приједлога пројекта јавно‐приватног партнерства, документације која се доставља уз приједлог овог пројекта, критеријуми за оцјену оправданости пројекта и за оцјену примјене модела јавно‐приватног партнерства.

Влада РС донијела је и уредбу о поступку избора приватног партнера којом се уређује овај поступак у поступку реализације јавно‐приватног партнерства у РС, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

На сједници је донесена и уредба о поступку уговарања пројеката јавно‐приватног партнерства у Републици Српској, којом се уређује овај поступак.

Ова уредба обухвата начин закључења, садржај, измјене и допуне, престанак, те праћење реализације уговора.

Донесена је и уредба о намјени, критеријумима и условима за додјелу државне помоћи у Републици Српској којом се утврђује сврха државне помоћи, прихватљиви трошкови и сектори, максимално дозвољени износ државне помоћи и остала правила за додјелу ове помоћи коју додјељује давалац државне помоћи из РС, непосредно или преко овлашћених правних лица.

Влада је прихватила информацију о почетку примјене апликације за Регистар подстицаја Републике Српске.

Влада је на приједлог Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојила информацију о условима за заснивање новог производног циклуса и плану јесење сјетве у овој години.

Ова информација даје процјену очекиваног плана и услова за одвијање јесење сјетве, основне информације о осталим јесењим радовима у пољопривреди, као и мјере које предузима ресорно министарство за подршку пољопривредним произвођачима у заснивању новог производног циклуса.