Влада Републике Српске је, на посебној сједници, упозната о Извјештају независне Међународне комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву, од 1991. до 1995. године.

Оцијенила је да ће Извјештај допринијети објективном сагледавању чињеница. Задужила је Министартво за европске интеграције РС и Центар за истраживање рата да помогну у прављењу интернет-странице, на којој ће, на неколико језика, бити објављени његов експертизе и бројни пратећи прилози.

Извјештај независних иностраних експерата члановима Владе РС и предсједници РС Жељки Цвијановић, видео-линком, је представио предсједник Комисије професор Jеврејског универзитета Рафаел Израели.

Извјештајем је потврђен број страдалих сарајевских Срба који је прије неколико година утврдио и Републички центар за истраживање рата и ратних злочина и тражење несталих.

Чланови међународне Комисије за истраживање страдања Срба у Сарајеву користили су се како наводе, између осталог, документима институција Републике Српске и Хашког трибунала. Из ФБиХ наводе да нису добили ниједан тражени документ.