Влада Републике Српске, ентитета у Босни и Херцеговини, усвојила је данас, на 90. сједници у Бањалуци, Информацију о потреби увођења новог система фискализације у Републици Српској.

“Унапређење постојећег система фискализације је неопходно, прије свега, због технолошки застарјелог постојећег система, с циљем сузбијања сиве економије и превасходно стварања бољих услова пословања. Влада је сагласна да се приступи анализи и изради неопходних прописа који ће представљати правни основ за успостављање новог система фискалних каса базираног на моделу електронске ‘он лине’ фискализације, те да се иницијални трошкови новог система фискализације финансирају из буџета РС у фазама”, саопштено је из Владе РС-а .

Ентитетско Министарство финансија задужено је да формира радну групу и да ангажује према потреби неопходна стручна лица како би допринијели изради система који ће у цјелости одговарати потребама овог ентитета у области регистровања промета.

На данашњој сједници донесена је и Одлука о одобравању средстава за финансирање пројекта из донаторских средстава Владе Републике Србије, у износу од 850.000,00 КМ, за финансирање пројекта “Изградња дјечијег вртића у општини Србац”.

“С обзиром да постојећи дјечији вртић у општини Србац не задовољава потребе ове локалне заједнице, Општина је изградњу новог објекта дефинисала као један од највећих приоритета. Општина је израдила пројекат новог објекта дјечијег вртића површине 1.000 м2 и капацитета за 200 дјеце у једној смјени”, стоји у саопштењу.

Влада ентитета РС донијела је Рјешење о додјели концесије за изградњу и коришћење соларне фотонапонске електране “Требиње 1” на подручју града Требиње и дала сагласност на потписивање уговора о концесији за предметну соларну електрану. Концесија је додијељена привредном друштву Мјешовити Холдинг “Електропривреда РС” Матично предузеће а.д. Требиње.

“Укупна процијењена вриједност инвестиције за реализацију пројекта у периоду трајања концесије износи 100.750.000 КМ. Инсталисана снага електране је 72,92 МW, а процијењена годишња производња 108,7 ГWх. Концесија се додијељује на период од 50 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији, а соларна електрана ће бити реализована у периоду од 24 мјесеца од дана ступања на снагу уговора о концесији”, наводи се у саопштењу.

Концесионар је дужан да, прије потписивања концесионог уговора, у буџет РС уплати једнократну накнаду у износу од 503.750,00 КМ, а након изградње соларне електране, у буџет Републике Српске, концесионар ће плаћати концесиону накнаду у износу од 0,0055КМ по произведеном киловат-сату (кWх) електричне енергије, од чега ће 95 одсто средстава бити усмјерено у буџет општине Требиње.