Влада Републике Српске усвојила је Приједлог закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, а лица која на основу општих и посебних услова стекну овај статус стичу права обавезних доприноса за пензијско и инвалидско, здравствено, те осигурање од незапослености и дјечије заштите.

Овим приједлогом прописани су услови и начин стицања статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, њихова права и обавезе, вођење евиденције, обезбјеђивање средстава те друга питања која су значајна за ову категорију, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

“Самостални умјетник је умјетник који самостално, у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела из области умјетности или изводи и интерпретира умјетничка или ауторска дјела из области умјетности и културе”, навели су у саопштењу.

Самостални стручњак у култури је стручњак који самостално, такође, у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела и обавља истраживачке, умјетничко-сарадничке, теоријско-критичке, едукативне и специјалистичке, продуцентске и организаторске послове из области умјетности и културе, а све у складу са законом којим се уређује област културе.

Поступак додјеле статуса самосталног умјетника, односно самосталног стручњака у култури спроводи се путем јавног позива којег расписује Министарство просвјете и културе.

Циљ утврђивања статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури је подстицање умјетничког и културног стваралаштва умјетника и стручњака у култури Републике Српске, те утврђивање административних и финансијских мјера за јачање њиховог умјетничког и стручног стваралаштва.