Влада Републике Српске на данашњој сједници донијела је одлуку о најнижој плати у Републици Српској за 2021. годину којом се она утврђује се у висини од 520 КМ и представља плату након опорезивања.

“Најнижа плата исплаћује се раднику само када је износ плате радника обрачунате у складу са законом, општим актом или уговором о раду испод износа најниже плате из ове одлуке”, саопштено је из Владе РС.

На данашњој сједници утврђене су измјене и допуне Закона о кривичном поступку РС у функцији побољшања процесног положаја оштећеног у кривичном поступку с циљем ефикасније заштите његових права, што укључује и право да преузме кривично гоњење ако тужилац одустане од оптужнице након њеног потврђивања.

Приједлогом закона су предложене и измјене процесних одредаба које су у функцији већег стандарда заштите права осумњичених, односно оптужених лица и права оштећених.

“Измјене, које обезбјеђују ефикаснији кривични поступак се између осталих односе на то да је изузетак од непосредног извођења доказа проширен и на читање исказа свједока који без законских разлога неће да дају исказ на главном претресу, надлежност за одлучивање о изузећу судије пренесена са опште сједнице на предсједника суда, а о изузећу тужилаца са колегијума тужилаштва на главног тужиоца, уведена је наредба за креирање форензичке копије као доказно средство, проширен је појам „прикривени истражитељ“ на лица која имају полицијска овлашћења унутар полицијских органа других држава, продужено је укупно трајање неких посебних истражних радњи са три мјесеца на шест мјесеци, вријеме полицијског задржавања лица лишеног слободе због сумње да је починило кривично дјело за које се може изрећи казна доживотног затвора повећано са 24 часа на 48 часова”, саопштено је након сједнице Владе РС.

Осим тода Влада је донијела је рјешења о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве, у износу од 100.000КМ, за подршку хуманитарне акције “С љубављу храбрим срцима”, за оснивање прве Банке хуманог млијека у том енитету Босне и Херцеговине.

Донесена је и одлука о одобравању средстава за социјално збрињавање радника у износу од 301.558,12 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 169 радника из 19 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.