Влада Србије усвојила је закључак о успостављању привременог пројекта-Картица погодности за запослене, радно ангажоване и волонтере у Ковид-19 систему којима су омогућене одговарајуће олакшице због отежаних услова живота и рада током пандемије.

Увођењем ове картице биће могуће остварити погодности приликом плаћања робе и услуга код привредних друштава, правних лица, предузетника, установа и партнерских компанија са којима ће бити потписан протокол о сарадњи.

Носиоци картице имаће и предност при остваривању права и добијању услуга у државним институцијама, јавним предузећима, локалним самоуправама и установама социјалне заштите.

Картица ће бити персонализована и моћи ће да се користе на цијелој територији Србије, без обзира на мјесто пребивалишта корисника.

Влада је усвојила и приједлог за промјену Устава Србије у дијелу који се односи на судове и јавна тужилаштва и друге посљедичне дијелове највишег општег правног акта, што је неопходан корак у даљем јачању владавине права и даљем усклађивању са европским правним тековинама и стандардима.

Усвојен је и Акциони план за спровођење стратегије развоја система јавног информисања у Србији за период од 2020. до 2025. године.