Влада Херцеговачко-неретванске жупаније (ХНЖ) на сједници у понедјељак утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о допунским правима бранитеља и чланова њихових обитељи у ХНЖ-у те га упутила у даљњу скупштинску процедуру.

У Нацрту закона предложено је да право на новчану егзистенцијалну накнаду у износу пет марака по мјесецу проведеном у Оружаним снагама (ОС) БиХ може остварити развојачени бранитељ који има навршених 55 година живота до навршених 57 година живота под увјетом да је био припадник ОС-а БиХ најмање 18 мјесеци, да је пријављен као незапослена особа 12/24 мјесеца прије подношења захтјева те ако има пребивалиште на подручју ХНЖ-а и ако остварује мјесечне приходе у износу мањем од 50 посто минималне мировине исплаћене у ФБиХ за мјесец просинац 2020. године, приопћено је из Владе ХНЖ-а.

Такођер, право на новчану егзистенцијалну накнаду остварују и супружници развојачених бранитеља те дјеца бранитеља без оба родитеља.

Настављајући активности на јачању господарског развитка ХНЖ-а, Влада је усвојила Одлуку о давању сугласности на приједлог Анекса И Уговора о концесији за обављање електропривредне дјелатности производње, пријеноса и дистрибуције електричне енергије за три електроенергетска објекта – соларна фотонапонска електрана “СЛИПЧИЋИ И”, “СЛИПЧИЋИ ИИ” и “СЛИПЧИЋИ ИИИ”, те Одлуку о додјели концесије за обављање електропривредне дјелатности производње, пријеноса и дистрибуције електричне енергије два електроенергетска објекта – соларна фотонапонска електрана “ЕЦО СWИМ 1” и “ЕЦО СWИМ 2” на локалитету Ходово, у опћини Столац.

Из ресора Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Влада је донијела низ одлука и то: Одлуку о додјели концесије за кориштење вода за узгој рибе у постављеном рибогојилишту кавезног типа у хидроакумулацији Салаковац на локалитету узводно од тунела Видиковац подузећу “САЛМОН” д.о.о. Љубушки, Одлуку о додјели концесије за кориштење вода за узгој рибе у постављеном рибогојилишту кавезног типа у хидроакумулацији Салаковац на локалитету узводно од бране ХЕ Салаковац подузећу “САЛМОН” д.о.о. Љубушки, те Одлуку о додјели концесије за кориштење вода за узгој рибе у постављеном рибогојилишту кавезног типа у хидроакумулацији Салаковац Обрту Рибогојилиште “ПАСТРМКА М.А” Мостар.

Донесена је и Одлука о додјели концесије за кориштење вода ријеке Буне и јавног водног добра уз ријеку Буну с циљем узгоја рибе у бетонском објекту подузећа “ЛАКС” ЕXПОРТ- ИМПОРТ д.о.о. Мостар, Одлуку о додјели концесије за кориштење вода за узгој рибе у постављеном рибогојилишту кавезног типа у хидроакумулацији Салаковац на локалитету узводно од тунела Видиковац подузећу “ЛАКС” ЕXПОРТ- ИМПОРТ д.о.о. Мостар и Одлуку о додјели концесије за кориштење вода за узгој рибе у постављеном рибогојилишту кавезног типа у хидроакумулацији Салаковац подузећу “РИБЉА ФАРМА ФОРЕЛЛЕ” д.о.о. Мостар.

Чланови Владе такођер су усвојили Одлуку о давању сугласности на Одлуку о статусу напуштеног дијела јавне цесте и корекцију трасе Р425 а /Тромеђа-Чапљина-Габела-граница РХ/дионица Тромеђа-Милетина и Одлуку о усвајању Извјешћа о утрошку средстава за 2020. годину и одобравању пријеноса новчаних средстава утврђених у Прорачуну ХНЖ-а за 2021. годину Аирпорт Лтд Међународној зрачној луци – Аеродром Мостар д.о.о. Мостар у износу од 150.000 марака.

На приједлог Министарства господарства, Влада је усвојила Извјешће за 2020. годину о реализирању Годишњег плана проведбе Програма развитка малог господарства ХНЖ 2016.-2020. године и Стратегије развитка малог и средњег подузетништва у ХНЖ-у за раздобље 2012. до 2020. године.

Данас је усвојена и Информација о реализирању промета нафтних деривата за раздобље сијечња до просинца 2020. године на подручју ХНЖ-а, те План промета нафтних деривата за 2021. годину на подручју ХНЖ-а.

У Извјешћу је истакнуто је како је у успоредби с оствареним количинама тијеком 2019. године примјетан значајан пад промета и потрошње код свих врста нафтних деривата. Смањење реализиране као и планиране потрошње нафтних деривата првенствено је узроковано, како кажу, појавом пандемије цовида-19.

Влада је усвојила и Информацију о реализирању електроенергетске биланце за 2020. годину и плана производње и потрошње електричне енергије за 2021. годину на подручју ХНЖ-а.

Истакнуто је како је остварена производња електричне енергије у 2020. години 2.317.855 МWх што је за 516.845 МWх мање од планираног износа. Индекс остварења у односу на 2019. годину када је произведено 3.576.064 МWх електричне енергије, износи 0,65.

Усвојено је Извјешће о раду Жупанијског стожера цивилне заштите за 2020. годину.

Влада осудила незаконито и непримјерено понашање полицијских службеника

Жупанијска Влада прихватила је информацију МУП-а ХНЖ-а о догађају од 10. травња, а везаном за премлаћивање грађанина од стране два полицијска дјелатника у Мостару, те најоштрије осудила незаконито и непримјерено понашање полицијских службеника, прекорачење и злопорабу овласти. Подупрла је све мјере и активности МУП-а ХНЖ-а, Жупанијског јавног тужитељства и свих мјеродавних тијела на санкционирању оваквих појава.

Влада је задужила МУП да у што краћем року достави приједлог именовања в.д. равнатеља Полиције и в.д. равнатеља Управе за администрацију и потпору, те да одмах након њихових именовања приправи приједлог за попуну потребног броја полицијских службеника.

Такођер, Влада ХНЖ-а је од жупанијске Скупштине затражила да изврши избор и именовање Неовисног повјеренства за одабир и ревизију и Јавног жалбеног бироа, те задужила МУП да, одмах након именовања в.д. равнатеља, достави приједлог кандидата за именовање полицијског одбора и у што краћем року именује сва остала радна тијела неопходна за функционирање Министарства, стоји у приопћењу.