На иницијативу Министарства привреде, Влада Кантона Сарајево је на својој редовној сједници 4. фебруара 2021. године затражила хитну измјену законске регулативе за обрачун доприноса обртника у Федерацији Босне и Херцеговине.

У образложењу које је Влада КС упутила Влади ФБиХ тражи се, у складу с Правилником о начину обрачунавања и уплате доприноса, хитна измјена и утврђивање нове основице за обрачун доприноса одређених обвезника за 2021. годину, те да се основице обртника везују за минималну сатницу, а не просјечну плаћу, како би се избјегло евентуално повећање износа доприноса за обртнике у Федерацији БиХ у 2021. години.

У одговору Владе ФБиХ који је запримило Министарство привреде КС стоји да се по основу горе споменуте Иницијативе Влада ФБиХ на сједници одржаној 25. марта 2021. године изјаснила да се иста не прихвата.

У образложењу, уз ово изјашњење, стоји да од 1. јануара 2009. године, када је ступио на снагу Закон о порезу на доходак, у ФБиХ је у примјени бруто систем опорезивања.

“Како обртници остварују доходак и порески су обвезници, а не исплаћује им се плата која је основ за обрачун доприноса, онда је Законом прописан начин утврђивања основице за обрачун доприноса обртника, а министар финансија крајем текуће за наредну годину прописује мјесечне основице за обрачун доприноса и то на бази просјека бруто плата исплаћених у ФБиХ за првих девет мјесеци претходне године”, стоји у Образложењу Владе ФБиХ.

У даљем тексту образложења стоји да је износ доприноса које су обртници били дужни уплатити у посљедних шест година растао симболично, и то у просјеку од 3,30 КМ до 8,80 КМ, овисно о врсти дјелатности обртника и начину плаћања пореза на доходак.

Такође, као један од разлога одбијања захтјева Владе КС наводе и праксе земаља у окружењу које на исти начин као и Влада ФБиХ утврђују основице за обрачун и плаћање доприноса, с тим да су, како наводе, у земљама у региону, основице у номиналним износима знатно више јер су им и просјечне бруто плате више него у Федерацији Босне и Херцеговине.