Влада ФБиХ је утврдила и Парламенту ФБиХ упутила Приједлог закона о допунама Закона о електричној енергији у ФБиХ, а једна од новина је одредба да је мала хидроелектрана (мХЕ) хидроенергетски објекат инсталисане снаге до и укључиво 10 МW.

Такође, прописано је и да се обуставља издавање енергетских дозвола за мале хидроелектране. Од овога су изузети подносиоци захтјева за издавање енергетске дозволе који до ступања на снагу овог закона имају закључене уговоре о додјели концесије с надлежним органом, с тим да су дужни да у року од три године комплетирају захтјев за издавање енергетске дозволе.

Допуне Закона су предложене након што је Влада ФБиХ је задужила надлежна федерална министарства, двије агенције за водна подручја и Комисију за концесије у ФБиХ да припреме приједлоге измјена и допуна свих прописа из својих надлежности, у складу са закључком Представничког дома Парламента ФБиХ, а у вези забране изградње малих хидроелектрана.

Како је образложено, у Европи се све више прихвата капацитет од 10 МW инсталиране снаге као горња граница и коју су подржали Европско удружење малих хидроелектрана (ЕСХА) и Европска комисија.