Влада Федерације Босне и Херцеговине донијела је одлуку о Програму утрошку средстава у сврху субвенционирања камата за све кориснике кредитно-гарантних програма Гранацијског фонда.

Федерални министар развоја, подузетништва и обрта Амир Зукић је истакао да се један од програма односи на микро, мала и средња предузећа, док се други програм односи на обрте и остале самосталне подузетнике.

“У ту сврху предвиђено је шест милиона КМ, а висина каматне стопе до које ће се она субвенционирати је 4,5 посто. То је још једна од мјера којима Влада Федерације БиХ покушава помоћи малим и средњим предузећима те обртницима у сврху санације посљедица пандемије и осигурања континуитета пословања”, додао је Зукић.

Појаснио је да право на остварење субвенционирања камата имају сви корисници ових пројектно-гарантних програма, а субвенционирање ће се радити на тромјесечној основи.

“Сви корисници ових програма који буду уредно измиривали ануитете по кредитима које буду користили из Гаранцијског фонда имат ће право на ову врсту субвенционирања, а покушали смо те субвенције радити по што је могуће једноставнијој процедури”, казао је Зукић.

Развојна банка ФБиХ прикупит ће податке од комерцијални банака о уредности и висини плаћених обавеза, прослиједити их Министарству те ће на основу тих података извршити рефундација, односно субвенционирање камата.