Федерална влада је усвојила информацију и подржала иницијативу Федералног министарства промета и комуникација за помоћ ЈП Међународни аеродром Сарајево д.о.о. Сарајево у пословању и очувању радних мјеста.

Федерално министарство промета и комуникација, те финансија задужена су да подузму све потребне активности с циљем реализације овог закључка, а Федерално министарство финанција и да у што краћем року припреми Ребаланс буџета ФБиХ који ће то омогућити.

Отказивање летова и приземљења авиона узрокованих пандемијом коронавируса погодило је цјелокупан аеродромски систем.

У мају 2020. године је забиљежено смањење броја авио операција за 81 посто, а укупни приходи су мањи за 93 посто у односу на мај 2019. године. Све наведено би до краја 2020. године за посљедицу могло имати смањење броја путника за око 65 посто и прихода од пословања за 67 посто у односу на 2019. годину.

Укупно смањење прихода од 1.1. до 31.5.2020. године у односу на исти период претходне године износи око 9,5 милиона КМ, а 31.5.2020. године забиљежен је губитак од пет милиона КМ. У истом периоду претходне године остварена је добит која је након опорезивања износила 2,6 милиона КМ. Према свим релевантним показатељима, пројекција губитка за 31.12.2020. године износи око 13,3 милиона КМ.

Процјене су да ће повратак на прошлогодишње резултате трајати најмање двије до три године.

Због свега овога се Међународни аеродром Сарајево, путем Федералнога министарства промета и комуникација, обратио Влади ФБиХ молбом за изравну и бесповратну финанцијску помоћ.

Влада је данас, такођер на иницијативу овог аеродрома, одлучила да важећа Одлука о путничкој такси – накнади за развој и унапрјеђење авиопромета у Федерацији БиХ неће бити примјењивана до 31.12.2021. године. Разлог за ово су проблеми настали пандемијом и драстично смањење броја путника, саопћено је из Службе за односе с јавношћу Владе Федерације БиХ.