Доносимо још неколико одлука које су донијели министри у Влади ФБиХ током данашење сједнице у Мостару.

УСВОЈЕНИ ПЛАНОВИ ПОСЛОВАЊА ЈП АУТОЦЕСТЕ ФБиХ

Федерална влада је дала сагласност на планове пословања ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар за 2021. годину, као и за период 2021- 2023. година.

Главни циљеви предвиђени трогодишњим планом се односе на заснивање рада на економским принципима самоодрживости, осигурању континуитета услуга одржавања, пројектирању. Циљеви су и изградњи дионица аутоцесте за које постоје извори финансирања, наставак активности на проналаску оптималних извора средстава који ће осигурати повећање интензитета активности на изради пројектне документације, експропријације земљишта и наставак изградње дионица.

Планирано је и унапрјеђивање услуге корисницима кроз постпаид плаћање, увођење смарт картица, те константно побољшање ИТ инфраструктуре, као и наставак активности на осигурању средстава из различитих извора, међународних кредитних средстава, реализацијама из буџета Федерације БиХ или из других извора, а све у циљу брже изградње аутоцеста и брзих цеста у Федерацији БиХ.

ЗА ЗАТВАРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЦЕНТАРА И АЛТЕРНАТИВНИХ СМЈЕШТАЈА 145.000 КМ

Данас донесеном Одлуком, Влада ФБиХ је одобрила издвајање 145.000 КМ из овогодишњег Прорачуна ФБиХ за суфинанцирање Пројекта CEB II – „Затварање колективних центара и алтернативних смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења” за 2021. годину.

Средства су издвојена с прорачунске позиције намијењене судјеловању Владе ФБиХ у заједничким пројектима које финансира међународна заједница.

Иначе, пројект CEB IИ се финанцира кредитним средставима Развојне банке Вијећа Еуропе у износу од 78,83 милијуна КМ и прорачуна ФБиХ за суфинанцирање 0,88 милијуна КМ.

СРЕДСТВА ЗА ДЈЕЧИЈУ НЕДЈЕЉУ У 2021. ГОДИНИ

Влада ФБиХ је донијела Одлуку о утврђивању новчаних износа који ће бити наплаћивани током октобра/листопада 2021. године на територији ФБиХ за Дјечију недјељу.

Ријеч је о један посто на продану возну карту у међумјесном и међународном жељезничком, бродском, авионском и аутобуском саобраћају, затим на поштанске пошиљке у унутрашњем саобраћају (изузев на пошиљке новина и часописа), на продану улазницу за позориште, кино, друге културне манифестације и спортске приредбе за које се наплаћују улазнице, те на продани носач слике и звука (ЦД, ДВО и слично).

Кантонална министарства финансија ће, на приједлог кантоналних министарстава надлежних за социјалну политику, утврдити начине наплате новчаних износа и њиховог распоређивања.

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ДВА ЗАКОНА О УПОСЛЕНИЦИМА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ

С циљем усуглашавања са одредбама опћег радног законодавства (Закона о мировинском и инвалидском осигурању и Закона о раду), Влада ФБиХ данас је утврдила и у парламентарну процедуру по скраћеном поступку упутила приједлоге закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у ФБиХ и Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ. Како је образложено, одредбама Закона о МИО и Закона о раду дошло је до измјена категоризације увјета за стјецање права на старосну мировину, а који битно утјечу на чин престанка радног односа запосленика.

Ова два закона су као један од кључних увјета за стјецање права на старосну мировину, па тиме и престанак радног односа, утврдили институт стажа осигурања који представља временски период за који су уплаћени порези и доприноси поводом радног односа, умјесто досадашњег института мировинског стажа који не обухваћа и овај важан сегмент.

У пракси се догађају случајеви да се наврши мировински, а да се истовремено не наврши и стаж осигурања као увјет стјецања права на мировину државних службеника и намјештеника. Дакле, таквим упосленицима престаје радни однос, али не испуњавају увјете за уживање права на мировину.

Стога је предложеним измјенама и допунама предвиђено да радни односи државног службеника и намјештеника у државној служби престаје када наврши 65 година живота и има најмање 15 година стажа осигурања, односно најмање 20 година мировинског стажа или када наврши 40 година стажа осигурања без обзира на године живота.