Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине окончао је наставак 14. сједнице и започео ново засједање, након што је Влада ФБиХ одлучила да не буду разматрани приједлози закона о доприносима и о порезу на доходак, који су повучени са дневног реда.

Посланици би требало да разматрају више закона и извјештаја о финансијском пословању федералних институција, завода или фондова, као и других одлука.

По скраћеном поступку предложено је изјашњавање о измјенама, односно допунама Закона о финансијској консолидацији привредних друштава у ФБиХ, Закона о ванпарничном поступку и Закона о судовима ФБиХ.

На предложеном дневном реду је одлука о доношењу Регулационог плана историјског градског подручја Почитељ за период од десет година, о прихватању задужења по Уговору о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој за пројекат енергетске ефикасности у јавним зградама у Сарајеву.

Посланици би требало да дају сагласност на извјештај о извршењу финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације БИХ за 2019. годину.

У наставку 14. сједнице на знање је примљена Информација о спољном и унутрашњем дугу у ФБиХ на дан 31. децембар прошле године, квартални извјештаји о дугу за 2019. и 2020. годину, Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије обвезница на дан 23. јуни, као и Извјештај о задужењу ФБиХ по основу емисије обвезница.

Није прихваћен Извјештај о раду ФЕРК-а за 2019. годину, као ни годишњи извјештаји о пословању Јавног предузећа “Жељезнице ФБиХ” за 2016, 2017. и 2018. годину.