Федерална влада је данас дала сагласност на велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивна привредна друштва на подручју Федерације Босне и Херцеговине, почевши од 1.1.2021. године, која износи 485 КМ/1.000 стандардних кубних метара (Sm3), односно 0,485 KM/Sm3, чиме је она смањена за 8,5 посто у односу на досадашњу цијенуо од 530 КМ/См3. У ову цијену није урачунат порез на додану вриједност.

Одлука је услиједила након што је привредно друштво БХ-Гас Федералном министарству трговине 30.11.2020. године поднијело захтјев за давање сагласности на нову велепродајну цијену природног гаса за дистрибутивне компаније, а на основу Одлуке Надзорног одбора ове компаније од 23.11.2020. године, као и мишљења Федералног министарства енергије, рударства и индустрије од 30.11.2020.године.

Како је наведено у образложењу, Влада Федерације БиХ је на сједници од 21.5.2020. године дала сагласност за смањење велепродајне цијене природног гаса за дистрибутивна привредна друштва на подручју ФБиХ на износ од 530 КМ/1.000 Sm3, односно 0,53 по једном См3, без ПДВ-а, и она је била у примјени од 1.5.2020. године.

На крају 2019. године цијена природног гаса је износила 640 КМ/См3 и смањена је на 585 КМ/Sm3 од 1.1.2020. године, а од 1.5.2020 године на 530 КМ/Sm3, што у апсолутном износу чини смањење од 110 КМ/Sm3. Ова смањења била су базирана на руској цијени природног гаса и осталим зависним трошковима који чине продајну цијену.

У образложењу свог захтјева БХ-Гас је истакао да је током 2020. године цијена руског природног гаса пратила тренд пада нафте на свјетском тржишту, тако да су створене претпоставке за поновну калкулацију велепродајне цијене, узимајући у обзир и остале параметре.

Према тренутном кретању цијена нафте и нафтних деривата извјесно је да ће доћи до пораста цијене природног гаса и БХ-Гас је у свом захтјеву нагласио да је у новопредложеној цијени ово повећање укалкулисано.

На бази ових показатеља, који су основ за калкулацију цијене за дистрибутивне компаније, БХ-Гас је, како би прилагодио велепродајну цијену свим трендовима на свјетском тржишту и још више повећао конкурентност природног гаса у односу на остале енергенте, предложио смањење цијене за дистрибутивне потрошаче за 8,5 посто у односу на досадашњу цијену од 530 КМ/Sm3.