Федерална влада донијела је одлуку о проглашењу несреће узроковане појавом новог соја коронавируса (COVID 19) на подручју Федерације БиХ, потврдили су за БХРТ из Федералне управе цивилне заштите чији представници присуствују проширеној сједници .

Ево и неких других мјера које су усвојене.

Федерална влада донијела је Одлуку којом је утврдила постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на подручју ФБиХ, а као мјеру ове контроле прописује за поједине производе задржавање цијена на нивоу затеченом 5.3.2020. Мјере непосредне контроле односе се на производе у надлежности кантона, града и опћине прописане чланом 9. Закона о контроли цијена, као и на остале основне животне намирнице и основне хигијенске потрепштине, које продају привредна друштва и друге правне и физичке особе које обављају трговину на велико и на мало.

Ради провођења мјера заштите и спашавања људи на угроженом подручју, Влада је одредила да се сва федерална министарства, управе и управне организације, правни субјекти и друге институције ставе на располагање Федералном штабу цивилне заштите, те да надлежни кантонални и опћински/градски штабови цивилне заштите, такође ставе на распологање све расположиве ресурсе који ће, према плановима заштите и спашавања људи и материјалних добара, бити кориштени на на угроженим подручјима.

Федерална влада је здравственин установама дала сагласност за набавку опреме и медицинских средстава неопходних за сузбијање коронавируса, према члану 10. Закона о јавним набавкама, а у вези члана 187. Закона о здравственој заштити.

Федерална дирекција робних резерви задужена да све робе које се налазе на стању у најкраћем времену стави на располагање Влади Федерације БиХ, односно Кризном штабу.

Донесен је цијели низ препорука у вези са поступањем послодаваца и радника, а с циљем спрјечавања болести изазване коронавирусом, а усвојено је и више препорука које се односе на банкарски и порезни сустав у Федерацији БиХ.

BH Telecom d.d. Сарајево обавијестило је учеснике данашње тематске сједнице да је 11.3.2020. године Управа овог друштва донијела Одлуку о одобравању кориштења ИПТВ платформе и свих других неопходних и пратећих ресурса за одвијање онлине наставе у складу техничким могућностима BH Telecoma.