Влада Федерације БиХ је, на данашњиој сједници у Сарајеву, утврдила Нацрт закона о гасоводу Јужна интерконекција Босна и Херцеговина и Република Хрватска којим се уређују питања од значаја за реализацију пројекта изградње овог гасовода на правцу Загвозд (Република Хрватска) – Посушје (Босна и Херцеговина) – Томиславград – Шуица – Купрес – Бугојно – Нови Травник/Травник, с одвојком за Мостар на територији Федерације БиХ.

Пројект укључује инфраструктуру, тачку интерконекције, инвеститора, начин финансирања, јавни интерес и проведбу експропријације некретнина, кориштење земљишта, управне поступке издавања дозвола и укљученост влада кантона, надлежних министарстава и других органа управе, институција и привредних друштава и друга питања од значаја за његову реализацију.

Координате тачке интерконекције транспортних система бит ће дефиниране посебним споразумом између два сусједна оператора транспортних система: Привредног друштва за производњу и транспорт гаса БХ-Гас д.о.о. Сарајево из БиХ и Плинацро д.о.о. из Републике Хрватске, а он је саставни дио Међудржавног споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о изградњи овог гасовода.

Носитељ инвестиције пројекта гасовода је БХ-Гас, а бит ће финансиран из средстава међународних институција осигураних кроз кредитна задужења и грантове, те властитим средствима инвеститора. Отплата кредита ће бити осигурана приходима оствареним наплатом транспортних/транзитних тарифа.

Овим законским рјешењем је утврђен и јавни интерес за изградњу гасовода у сврху експропријације, непотпуне експропријације и привременог заузимања некретнина потребних за изградњу, управљање и одржавање његове инфраструктуре.

Опћинске службе за управу које проводе поступке експропријације су задужене да кроз намјенски формиране комисије обезбиједе приоритетан рад комисија на предметима експропријације везаним за реализацију овог пројекта, а владе кантона у којима је лоцирана Јужна интерконекција БиХ и Република Хрватска и надлежне институције и органи власти се обавезују да проведу потребне процедуре и донесу одговарајуће одлуке које су потребне за осигурање реализације пројекта на подручју своје надлежности.
Како је наведено у образложењу за доношење овог закона, Федерација БиХ се тренутно снабдијева природним гасом из само једног правца и само једног извора, користећи транспортни гасовод који прелази границу Србије и Босне и Херцеговине у мјесту Шепак и наставља се до Зворника, Кладња, Сарајева, Зенице и Травника.

Осим чињенице да је Федерација БиХ овисна о само једном извору и правцу снабдијевања, наглашено је да постојећи гасовод, који је изграђен 1979. године, карактеризира застарјелост те велика оптерећеност током зимских периода када је потрошња гаса највећа.

Стога је изградња нове гасне интерконекције препозната као пројект од највећег приоритета за Федерацију БиХ и он је уврштен у све кључне стратешке, планске и развојне документе донесене на нивоу Федерације БиХ и БиХ, укључујући и Оквирну енергетску стратегију БиХ до 2035. године, Оквирну енергетску стратегију Федерације БиХ до 2035. године, те Програм јавних инвестиција ФБиХ 2020.-2022.

Реализација пројекта Јужна интерконекција означена је као кључна за одржавање сигурности снабдијевања природним гасом на подручју цијеле Федерације БиХ као и за диверсификацију извора и праваца снабдијевања природним гасом, због чега је овај пројект један је од најважнијих стратешких инфраструктурних пројеката у области енергетике у ФБиХ.

Због свега било је потребно приступити изради посебног закона који би уредио питање изградње Јужне интерконекције кроз прописивање посебних управних поступака за издавање дозвола са скраћеним роковима чиме би се осигурала ефикасна реализација овог стратешког пројекта. Ову потребу препознала су оба дома Парламента ФБиХ који су закључцима задужили Владу Федерације БиХ да изради и у законодавну процедуру упути текст овог закона.