Влада Федерације БиХ задужила је Федерални штаб цивилне заштите да хитно донесе наредбу на основу које ће Федерална управа за инспекцијске послове јавно објављивати име и презиме, те мјесто пребивалишта особа која крше изолацију као мјеру за спречавање ширења вируса корона.

Влада ФБиХ, која је у сталном засједању, саопштила је да је данас ово затражила и од кантоналних управа за инспекцијске послове и кантоналних инспекцијских органа.

Задужен је Федерални штаб цивилне заштите да донесе наредбу на основу које ће кантонални, општински и градски штабови цивилне заштите бити дужни у року од 24 часа обезбиједити адекватан простор за смјештај лица за које је утврђено да су поступила супротно мјерама изолације.

За спровођење оних који су прекршили наложене мјере о изолацији надлежна су кантонална министарства унутрашњих послова.