Премијер Федерације БиХ Фадил Новалић и премијер Кантона Сарајево Марио Ненадић потписали су Уговор којим је Влада ФБиХ препустила свој удио власништва над хотелом Маршал Кантону Сарајево у замјену за терминале у Блажују, које ће користити Терминали Федерације БиХ.

Тиме је процес који је трајао више од 12 година доведен до краја. И Кантон Сарајево и Терминали Федерације БиХ у наредном периоду ће инвестирати по идејним пројектима који су већ при крају.

За Федерацију од великог значаја је да има залихе нафтних деривата да би се у случају поремећаја могла одржати индустрија. Тако је у овој години планиран почетак изградње терминала у Блажују и Бихаћу. Циљ је до 2023. године имати терминале и резерве у складу са Директивом Европске уније.

Федерација БиХ има осам терминала од тога четири континентална, три војна и један поморски. Укупна запремина је 200 милиона литара.