Фитосанитарна инспекција Републике Српске наложила је враћање пошиљке од 19,5 тона банана поријеклом из Еквадора, јер њена документација не обезбјеђује неопходну сљедивост хране, саопштено је из Инспектората Републике Српске.

Враћање је наложено у оквиру редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу.

На основу приложене документације утврђено је да се не може извршити неопходна идентификација предметне пошиљке и да постоји сумња да је ријеч о роби за коју је забрањен увоз у земљама окружења, наводи се у саопштењу.

Фитосанитарни инспектор је записнички наложио увознику да достави сву законом прописану документацију како би се могао извршити инспекцијски преглед наведене пошиљке, са обавјештењем да ће у супротном бити забрањен њен увоз, након чега је увозник одустао од увоза наведене пошиљке и вратио је добављачу, наводи се у саопштењу Инспектората Републике Српске.