Судови у Босни и Херцеговини у периоду од 1. јануара до 30. јуна ове године ријешили су 103.901 најстарији предмет од предвиђених 177.673, чиме је реализовано 58 посто планова рјешавања предмета за 2021. годину од очекиваних 50 посто, саопћило је Високо судско и тужилачко вијеће БиХ (ВСТВ БиХ).

Реализација планова, у односу на исти период прошле године, већа је за девет посто.

Анализа показује да је степен реализације планова рјешавања предмета првостепених судова (опћинских, основних и окружних привредних) у просјеку 56 посто, док су судови виших инстанци ријешили 80 посто предмета, предвиђених плановима (квартални планови реализирани су у износу од 93 посто, док су годишњи планови судова виших инстанци реализирани са 59 посто).

Посматрано по ентитетима, судови у Федерацији БиХ ријешили су 61.821 предмет, у Републици Српској 39.567, судови Брчко дистрикта БиХ 1.502, док је Суд БиХ ријешио укупно 1.011 предмета из плана.

Стална комисија за ефикасност и квалитет судова Високог судског и тужилачког вијећа БиХ редовно врши праћење процеса рјешавања предмета у оквиру планова рјешавања предмета.

Сви судови у БиХ имају обавезу да сачине план рјешавања предмета у складу са одредбама Упутства за израду планова за рјешавање предмета, наводи се у саопћењу.