Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине (ВСТВ БиХ) је током другог дана сједнице донијело одлуку о именовању носилаца правосудних функција у Босни и Херцеговини.

На нивоу Федерације Босне и Херцеговине, именован(а) је:
• Ковач-Грабоњић Санела, на позицију суткиње Врховног суда Федерације БиХ;
• Богдан-Крстовић Анабела, на позицију суткиње Кантоналног суда у Сарајеву;
• Акова Самра, на позицију суткиње Кантоналног суда у Сарајеву;
• Муртезић Мелика, на позицију суткиње Кантоналног суда у Сарајеву;
• Филиповић Ерна, на позицију суткиње Кантоналног суда у Мостару;
• Сакић Мурис, на позицију судије Опћинског суда у Сарајеву;
• Бејтовић-Јанушић Адела, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Лучић Милица, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Бандука Ненад, на позицију судије Опћинског суда у Сарајеву;
• Куленовић Нермина, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Кршлак Едина, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Мирјанић Драган, на позицију судије Опћинског суда у Сарајеву;
• Скоко Предраг, на позицију судије Опћинског суда у Сарајеву;
• Мушиновић Армина, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Кривић Азра, на позицију суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Карахметовић Мирсада, на позицију додатне суткиње Опћинског суда у Сарајеву;
• Трумић Анел, на позицију додатног судије Опћинског суда у Сарајеву;
• Пашагић Зерина, на позицију суткиње Опћинског суда у Санском Мосту;
• Дестановић Сенад, на позицију судије Опћинског суда у Сребренику;
• Мацура Иван, на позицију тужиоца Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона;
• Проле Саша, на позицију тужиоца Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона;
• Кебић Берина, на позицију тужитељице Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона.

На нивоу Републике Српске, именована је:
• Врабац Халида, на позицију замјенице главне тужитељице Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

При доношењу Одлуке о именовању, ВСТВ БиХ је узео у обзир критерије попут: стручног знања, радног искуства и радних резултата; стручне способности засноване на досадашњим резултатима у каријери; способности да непристрано, савјесно, марљиво, одлучно и одговорно обнаша дужности у оквиру функције за коју се пријављује; односа са радним колегама, понашања ван посла и професионалне непристраности.

При именовању, ВСТВ БиХ примјењује одговарајуће уставне одредбе којима се уређују једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих те поштује равномјерну заступљеност сполова, а новоименовани носиоци правосудних функција ће ступити на дужност 15. октобра 2020. године.

ВСТВ БиХ је такође донио одлуку о именовању суткиње Основног суда у Вишеграду Дане Плећић за вршиоца дужности предсједника Основног суда у Вишеграду од 30.09.2020. године.