Редовна сједница Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине (ВСТВБиХ) одржаће се данас и сутра у Сарајеву , а чланови Вијећа ће, између осталог, разматрати Извјештај о провођењу препорука Европске комисије (ЕЦ) за ВСТВ и правосуђе.

Када се ради о именовањима носитеља правосудних функција за руководеће позиције, у фокусу је именовање главног тужитеља Тужитељства Федерације БиХ.

Наиме, ради се о позицији која је остала упражњена након одласка у пензију бившег главног федералног тужитеља Здравка Кнежевића почетком новембра 2018. године, од када је за вршитеља дужности главног тужитеља Тужитељства ФБиХ именован његов први замјеник Тихомир Јурко.

Према утврђеној процедури, односно одредбама члана 38. став 1. Закона о ВСТВ-у БиХ прописано је да: “ВСТВ има подвијећа за предлагање кандидата за именовања на судијска и тужитељска мјеста у ентитетима”, док је ставом 5. истог члана прописано да “На основу ранг листе коју сачини Комисија за обављање разговора с кандидатима, ентитетско подвијеће за предлагање кандидата доставља ранг листу кандидата Вијећу које доноси коначну одлуку о свим именовањима”.

На основу наведеног законског овлаштења, ВСТВ је својим Пословником, конкретно, одредбом члана 60. Пословника прописало да ‘Надлежно подвијеће доставља ВСТВ-у ранг листу кандидата с образложеним приједлогом за именовање или понављање поступка, најкасније два дана прије почетка сједнице на чијем је дневном реду одлучивање о том именовању’, док је чланом 61. став 2. Пословника прописано да ‘Уколико ВСТВ не усвоји приједлог подвијећа, а подвијеће не предложи другог кандидата, ВСТВ може на образложени приједлог било којег члана ВСТВ-а именовати неког другог од кандидата који су остварили одговарајући успјех потребан за именовање’ – наводе из ВСТВ-а БиХ.

Из ВСТВ-а, надаље, појашњавају како кандидати који се пријављују на руководне позиције имају обавезу да израде програм рада институције у коју се пријављују, те да за позиције предсједника суда и главног тужитеља надлежно подвијеће предлаже три кандидата с листе успјешних кандидата, који на сједници ВСТВ-а излажу програм рада који су раније доставили и изложили Комисији за обављање разговора.

ВСТВБиХ има дискреционо право да са ранг листе успјешних кандидата именује оне који су најкомпетентнији за одређену позицију.

Из ВСТВ-а, такођер, наводе како се на Ранг листи налазе сви кандидати који испуњавају прописане увјете према броју остварених бодова, те да редослијед одређен ранг листом није обавезујући за ВСТВ приликом избора и именовања кандидата, с обзиром на то да приликом сваког именовања ВСТВ води рачуна и о другим факторима који се цијене приликом одабира кандидата, а што укључује и околности које су релевантне за процјену подобности кандидата, потребу осигурања адекватне националне и сполне заступљености, руководним вјештинама кандидата и његовом радном искуству и слично.

На дневном реду дводневне сједнице ВСТВ-а су и Информација о Нацрту измјена и допуна Закона о ВСТВ-у БиХ, као и Информација Сталне комисије за легислативу у вези с обавезама проистеклим из Ревидиране државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.

Истовремено, чланови ВСТВ-а разматрат ће Приједлог акционог плана Министарства правде БиХ за реализацију препорука из Извјештаја стручњака о питањима владавине права у БиХ (Приебеов извјештај).

Како је планирано, на сједници ће бити разматрани – Информација о састанку са представницима Уреда за ревизију БиХ у вези евиденције наплате трошкова кривичног поступка, као и Информације о сарадњи са УСАИД-овим Пројектом правосуђа против корупције, укључујући Информацију о програму специјалистичке едукације за судије на тему корупција и организовани криминал, те Информацију о приједлогу онлине обуке о етици, интегритету и спречавању сукоба интереса.

На дневном реду је и Пројект Свјетске банке (WБ) унапређења пословне климе кроз брже рјешавање привредних спорова у БиХ, односно Приједлог додатних активности као одговор на ЦОВИД-19.

Чланови ВСТВ-а ће разматрати и питања у вези с наставком пројекта – Унапређење рада на предметима ратних злочина у БиХ – ИПА 2019, те правни и стратешки оквир за увођење менторства за новоименоване судије и стручне сараднике у судовима које именује ВСТВ БиХ (Пројект унапређења квалитета правосуђа).