Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ) је током другог дана сједнице у Сарајеву донио одлуку о именовању носилаца правосудних функција у Босни и Херцеговини.

На нивоу Федерације Босне и Херцеговине, именован(а) је:
• Бегић Аднан, на позицију судије Опћинског суда у Бихаћу;
• Баиер-Ћехић Дајана, на позицију судије Опћинског суда у Бихаћу;
• Брајковић Ивана, на позицију судије Опћинског суда у Мостару;
• Гушић Шејла, на позицију судије Опћинског суда у Мостару;
• Колашинац Александра, на позицију стручног сарадника Опћинског суда у Сарајеву.

На нивоу Републике Српске, именован(а) је:
• Вучић Вибор, на позицију судије Окружног привредног суда у Бања Луци;
• Зећо Селма, на позицију судије Основног суда у Зворнику;
• Секулић Цвијета, на позицију судије Основног суда у Бијељини;
• Радуловић Мирјана, на позицију судије Основног суда у Бања Луци;
• Тимотић-Ристић Александра, на позицију додатног судије Основног суда у Теслићу.

На нивоу Босне и Херцеговине, именован(а) је:
• Јоловић Бојана, на позицију тужиоца Тужилаштва Босне и Херцеговине;
• Мораит Бранко, на позицију додатног судије Суда Босне и Херцеговине.

Новоименовани носиоци правосудних функција ће ступити на дужност 1. децембра 2020. године, изузев додатног судије Суда БиХ који ће на дужност ступити 1. новембра 2020. године.

При доношењу Одлуке о именовању, ВСТС БиХ је узео у обзир критерије попут: стручног знања, радног искуства и радних резултата; стручне способности засноване на досадашњим резултатима у каријери; способности да непристрано, савјесно, марљиво, одлучно и одговорно обнаша дужности у оквиру функције за коју се пријављује; односа са радним колегама, понашања ван посла и професионалне непристраности те искуства на руководећим пословима.

При именовању, ВСТС БиХ примјењује одговарајуће уставне одредбе којима се уређују једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих, те поштује равномјерну заступљеност сполова.