У сјећање на 17. мај 1990. године, када је Свјетска здравствена организација уклонила хомосексуалност са листе Међународне класификације болести, обиљежава се Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије.

Приступ правди мора бити једнак и униформисан за све грађане пред судом, а однос носиоца правосудних функција према свим корисницима правосудног система мора бити једнак без обзира на пол, сексуалну оријентацију, родни идентитет и полне карактеристике.

У том смислу, с обзиром да је проблем дискриминације истакнут као један од горућих проблема са којима се бројне рањиве групе, укључујући ЛГБТИ особе, суочавају, Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине је, у оквиру Пројекта “Унапређење ефикасности судова и одговорности судија и тужилаца у БиХ – друга фаза“, који финансира Влада Шведске, извршио анализу предмета дискриминације на судовима у Босни и Херцеговини.

На темељу резултата предметне Анализе, ВСТС БиХ је извршио допуну Система за аутоматско управљање предметима (у даљем тексту: ЦМС систем), како би се омогућило свеобухватно прикупљање података о облицима, врстама и основама дискриминације у правосуђу БиХ.

Адекватно прикупљање података, које прије тога није било могуће, је неизоставан услов за вршење мониторинга стања када је ријеч о предметима дискриминације, а затим, што је најважније, и предузимање активности за отклањање евентуално утврђених неправилности, саопштено је из ВСТС-а.

Поред тога, неуједначена судска пракса у овој области, као и недовољно разумијевање појединих института Закона о забрани дискриминације, указали су и на потребу додатне едукације судија и других упосленика судова, који врше унос података у ЦМС систем.

Стога, ВСТС БиХ планира провести одговарајуће обуке, којима ће се носиоци правосудних функција и правосудно особље додатно едуковати о значају и начину уношења података, који се односе на дискриминацију.

Дакле, унапређење начина уношења и прикупљања података омогућава идентификовање, па трагом тога и отклањање евентуалних проблема у правосуђу БиХ када је ријеч о поступању у предметима дискриминације.

Сходно томе, правосуђе, које правилно примјењује Закон о забрани дискриминације, креира правну сигурност и у коначници омогућава приступ правди за све грађане БиХ.

Такође се напомиње да ВСТС БиХ брине о томе да се програмима обуке и стручног усавршавања ентитетских центара за едукацију судија и тужилаца обухвате одговарајуће обуке/семинари, са циљем упознавања носиоца правосудних функција са положајем и потребама припадника рањивих група као равноправних корисника правосуђа, те пружања адекватне помоћи и подршке у остварењу њихових права, тј. осигурања једнаког приступа правди.