Имајући у виду изузетно тежак положај бх. превозника у вријеме пандемије ЦОВИД-19, те немогућност државе да на вријеме обезбиједи неопходне вакцине за професионалне возаче у међународном цестовном пријевозу, Вањскотрговинска комора БиХ је упутила иницијативу за набавку вакцина и ЦОВИД пасоша за возаче.

Иницијативу је упутила Министарству комуникација и промета БиХ уз консултације са члановима Удружења у међународном и међуентитетском цестовном пријевозу путника и члановима Удружења међународних цестовних пријевозника терета ВТК БиХ.

“Наиме, 19. марта 2021. године у ‘Службеном гласнику Босне и Херцеговине’, број 17/21, објављена је одлука о пријеносу новчаних средстава депонованих на посебном рачуну Вањскотрговинске коморе БиХ на јединствени рачун трезора. Ради се о средствима Националног комитета која су уплаћивали пријевозници за финансирање пројеката у транспортном сектору”, саопћено је из Вањскотрговинске коморе БиХ.

Комора сматра да је транспортни сектор од изузетне важности за функционисање привреде, да је истовремено у значајној мјери погођен негативним дејством пандемије коронавируса, те да се дио предметних средстава од Националног комитета може и треба употријебити за набавку вакцина и издавање ЦОВИД пасоша возачима у међународном транспорту роба и путника.

Вањскотрговинска комора БиХ очекује да ће Министарство подржати иницијативу и Вијећу министара БиХ предложити доношење одлуке о употреби средстава Националног комитета за набавку вакцина, чијом реализацијом би се у што краћем року извршила имунизација возача те осигурао неометан проток људи и добара.