Кантонални суд у Зеници донио је Рјешење о одређивању привремене мјере осигурања, којим се забрањује Граду Зеница отуђење и оптерећење некретнина или стварних права уписаних на некретнини уз забиљежбу забране у земљишним књигама и то на некретнини аутобуска станица, уписаној код Опћинског суда у Зеници, земљишно књижни уред, власништво 1/1 Града Зеница, потврђено је за БХРТ у Кантоналном суду Зеница.

Подсјећамо, након што је аутобуска станица изузета из имовине Јавно комуналног предузећа Зеницатранс предата је на управљање приватној компанији, те је протеклог мјесеца након једногодишњег застоја, поново стављена у функцију.

Изузимање аутобуске станице из имовине Јавно комуналног предузећа Зеницатранс и упис на имовину Града Зеница предмет је истрага Кантоналног тужилаштва ЗДК, а у јануару ове године Федерална управа полиције је у предмету “Зеницатранс против зеничког Градоначелника Фуада Касумовића и још шест лица” Тужилаштву ЗДК поднијела Извјештај о почињеним кривичним дјелима.

Привремену мјеру забране располагања, како сазнајемо, затражило је Тужилаштво.

Правобранилаштво Града Зеница је уложило жалбу против овог Рјешења.