Дугогодишње сумње да грађани насеља у западном дијелу Тузле, у близини фабрика хемијске индустије, живе уз опасне депоније коначно је званично потврђена.

Нус производи из производње у фабрикама ХАК1 и ХАК2 депонован је до краја 80-их година прошлог вијека на непрописан начин.

Звјездан Караџин, министар заштите околиша у Влади ТК каце каже да не смије ни помислити о штети коју је овај отпад могао узроковати.

“Када смо раскопали оне фолије које су биле одоздо, оне су биле распаднуте, бурад су била распаднута. Наводно тај материјал није радиоактиван и није топив, али поред тих опасних каракретистика за опасан отпад могу бити и низ других које сам навео. Не желим да размишљам”, рекао је Караџин.

Ова депоније би могла имати и са загађењем тла ду доњем току ријеке Спрече. Након великих поплава 2014. године урађена је анализа земљишта у поплављеним поплављеним подручјима која је показала присуство тешким метала.